Το Β’ μέρος της Οργάνωσης της Μουσικής Πληροφορίας αφορά τα εξής:

 1. Η συμμετρία της ταστιέρας. Αναγνώριση μοτίβων (patterns).

  Παρατήρηση της ταστιέρας και συσχετισμοί με την θεωρία. Τρόποι ανάπτυξης των κλιμάκων και των ακόρντων σε δύο οκτάβες.

 2. Oνοματολογία των συγχορδιών.

  Ανάλυση όλων των τύπων των ακόρντων, πώς προκύπτουν, πώς τα ονομάζουμε και γιατί.

 3. Πεντατονικές κλίμακες.

  Μινόρε και ματζόρε πεντατονική. Blues πεντατονική. Πώς να δημιουργώ ένταση με τις πεντατονικές. Για min7, dom7 και maj7 ακόρντα. Αλλοιωμένες πεντατονικές όπως: Ματζόρε b6 πεντατονική, Ματζόρε b9 πεντατονική, Δωρική πεντατονική και Μινόρε b5 πεντατονική. Πώς να βλέπω τις Πεντατονικές ως ακόρντα. Αρμονική ανάλυση και χρήση ακόρντων και voicings για να αναπτύξω ιδέες εναρμόνισης.

 4. Ελαττωμένη κλίμακα.

  Αρμονική ανάλυση της κλίμακας και του ακόρντου (Half-Whole και Whole-Half). Πρακτική ανάλυση πάνω στην ταστιέρα. Η σχέση της ελαττωμένης με την δεσπόζουσα. Η αρμονική χρήση του ακόρντου της ελαττωμένης. Η οργάνωση και η κατανόηση των αντικαταστάσεων: Τρίτονη και Back Door. Όπως και όλες οι αντικαταστάσεις με ελαττωμένα ακόρντα.

 5. Ολοτονική κλίμακα.

  Ανάλυση της κλίμακας και του ακόρντου. Αρμονική χρήση με παραδείγματα πάνω στην ταστιέρα.

 6. Οι πτώσεις.

  Ανάλυση της σχέσης των νοτών σε ένα ακόρντο αλλά και σε μία ακολουθία ακόρντων. Πώς να οργανώσω τις εντάσεις στην μουσική. Από την μικρή ένταση μέχρι την μεγάλη ένταση. Μηχανισμοί και αρμονικά εργαλεία, όλα πάνω στην ταστιέρα. Απλές αντικαταστάσεις, πλάγιες πτώσεις, δάνεια και παρενθετικές δεσπόζουσες.

spinner